Wśród uczestników uroczystości widoczni są m.in.:  literat Jan Hertz (I rząd 1. z prawej), literat Stefan Krzywoszewski (II rząd 1. z lewej), redaktor Eugeniusz Świerczewski (II rząd 2. z lewej), literat Antoni Ossedowski (II rząd 3. z lewej), naczelnik Biura Prasowego Prezydium Rady Ministrów Tadeusz Święcicki (II rząd 4. z lewej), literat Ferdynand Goetel (II rząd 5. z lewej), literat Wacław Grubiński (II rząd 6. z lewej). sekretarz Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich Władysław Zyglarski (I rząd 2. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.