Uczestnicy mszy polowej podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Widoczni m.in.: dowódca 25 Dywizji Piechoty generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski, dowódca Okręgu Korpusu nr IX generał Mieczysław Trojanowski, dowódca Suwalskiej Brygady Kawalerii generał Rudolf Dreszer, generał Tadeusz Kasprzycki, zastępca dowódcy Okręgu Korpusu nr V pułkownik Marian Bolesławicz.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.