Wśród uczestników uroczystości widoczni są m.in.: biskup polowy WP Stanisław Gall (trzeci z lewej, w pierwszym rzędzie), pierwszy wiceminister spraw wojskowych gen. Daniel Konarzewski (czwarty z lewej), dowódca OK I gen. bryg. Jan Wróblewski (piąty z lewej), komendant garnizonu miasta stołecznego Warszawy płk Stefan Strzemiński (trzeci z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.