Widoczni od lewej w pierwszym rzędzie: nuncjusz Filippo Cortesi, minister pracy i opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski, kardynał Aleksander Kakowski, biskup Antoni Szlagowski, prezydent Warszawy Stefan Starzyński, prezes PKO Henryk Gruber, wiceprezydent Warszawy Józef Ołpiński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.