W pierwszym rzędzie siedzą (od prawej): generał Oswald Frank, prezes Polskiej Akademii Literatury Wacław Sieroszewski, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wacław Jędrzejewicz, ks. biskup Walenty Dymek, wicewojewoda poznański Stanisław Kaucki, rektor Uniwersytetu Poznańskiego Stanisław Runge, hrabia Bogdan Hutten-Czapski. Na mównicy prezes zarządu Związku Zrzeszeń Literackich Zenon Kosidowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.