Zaproszeni goście podczas zwiedzania muzeum. Widoczni m.in.: minister pracy i opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski (1. z prawej), superintendent Kościoła ewangelicko - augsburskiego pastor Juliusz Bursche (2. z prawej), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Finlandii w Polsce Carl Idman (3. z prawej), metropolita Kościoła prawosławnego w Polsce Dionizy Waledyński (1. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.