Widoczni m.in.: prezydent m. Poznania Cyryl Ratajski, b. wojewoda, naczelny dyr. PWK Stanisław Wachowiak, prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Jan Zakrzewski, prezes Wielkopolskiej Izby Skarbowej Mieczysław Naruszewicz, prof. Zaleski, starosta Ludwik Begale, naczelnik wydziału kultury i sztuki magistratu, współzałożyciel muzeum Ruciński i laureat nagrody m. Poznania prof. Erzepki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.