W 1. rzędzie od prawej stoją: sekretarz KC PZPR Edward Babiuch, zastępca przewodniczącego Rady Państwa Władysław Kruczek, prezydent m. st. Warszawy Jerzy Majewski, premier Piotr Jaroszewicz, I sekretarz KW PZPR Józef Kępa, I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, wicepremier Józef Tejchma, przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński.

Fotografia Zbyszka Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.