Widoczni: prezydent m. st. Warszawy Jerzy Majewski (w 2. rzędzie), I sekretarz KW PZPR Józef Kępa, sekretarz KC PZPR Stanisław Kania (w 2. rzędzie), członek Biura Politycznego KC PZPR Stefan Olszowski (w 2. rzędzie), I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, wicepremier Józef Tejchma, wicepremier Franciszek Szlachcic (w 2. rzędzie), przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, generał Wojciech Jaruzelski (w 2. rzędzie). Przemawia premier Piotr Jaroszewicz.

Fotografia Zbyszka Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.