Widok ogólny na uczestników uroczystości. W loży honorowej widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi 3. z lewej), żona prezydenta Maria Mościcka, marszałek senatu Aleksander Prystor (siedzi 2. z lewej), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski (stoi 1. z lewej), kapelan prezydenta ks. Jan Humpola (stoi za A. Prystorem) i adiutant kpt. Józef Hartman (za prezydentem), dowódca Zamkowego Plutonu Żandarmerii kpt. Jan Huber (stoi 1. z prawej). W pierwszym rzędzie na wprost sceny widoczni: biskup polowy Józef Gawlina (z lewej) i arcybiskup Edward Ropp. W następnej loży siedzą w pierwszym rzędzie m.in.: prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Krzemieński (1. z lewej), wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek (3. z lewej), gen. Bronisław Regulski (2. z prawej).