Kurator Okręgu Szkolnego Krakowskiego Tadeusz Kupczyński podczas wpisywania się do księgi pamiątkowej. Obok stoi fundator Domu Zdrowia Henryk Pachoński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego