Moment poświęcenia Domu Zdrowia im. Henryka Pachońskiego. Widoczny fundator domu Henryk Pachoński (z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.