Widoczni uczestnicy uroczystości, m.in.: biskup chełmiński Stanisław Okoniewski, minister przemysłu i handlu Ferdynand Zarzycki, prezes BGK Roman Górecki, minister rolnictwa Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski, minister spraw zagranicznych Józef Beck, minister poczt i telegrafów Emil Kaliński, minister skarbu Władysław Marian Zawadzki, wiceminister komunikacji Witold Czapski, wiceminister skarbu Leon Kozłowski, wiceminister skarbu Tadeusz Lechnicki, komandor Józef Unrug.

Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego