Wśród przedstawicieli władz  widoczni są m.in.: wojewoda lwowski Wojciech Gołuchowski, inspektor armii generał Leonard Skierski (I rząd 2. z prawej), generał Bolesław Popowicz (I rząd 1. z prawej), komisarz Rządu RP we Lwowie Otto Nadolski (I rząd 4. z prawej).

Fotografia Marka Munza  ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.