Fragment uroczystości poświęcenia czterech nowych łodzi na przystani Oddziału Wioślarskiego. Widoczni m.in.: naczelnik Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie Stanisław Rowiński, pani Rowińska, prezes Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie Adam Zamoyski (piąty na prawo od księdza), dowódca 5 Baonu Saperów mjr Wańkowicz, prezes Oddziału Wioślarskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół' w Krakowie Ksawey Pusłowski, wiceprezes Oddziału Wioślarskiego Sierkiejewicz oraz ks. Jan Kanty Lorek.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego