Fotografia grupowa uczestników uroczystości. Siedzą od lewej: prezes Związku Weteranów Powstań Narodowych generał Stanisław Taczak, radca Zygmunt Głowacki, pułkownik Konstanty Chłapowski, ksiądz Pawlicki, wojewoda poznański Roger Raczyński, generał Oswald Frank, prezes Izby Skarbowej w Poznaniu Ferdynand Świtalski, pułkownik Adam Sikorski. Stoją: naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Broniewski (stoi za R. Raczyńskim), na lewo za nim stoi komendant Straży Granicznej Ziemba, na prawo pułkownik Erwin Więckowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.