Wiceprezes Związku Inwalidów Wojennych RP A. Pająk wręcza sztandar pocztowi sztandarowemu podczas uroczystości na rynku w Czortkowie.

Fotografia z lat 1930-1939 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.