Trybuna honorowa podczas defilady. Widoczni m.in.: minister pracy i opieki społecznej gen. Stefan Hubicki (stoi na trybunie, salutuje), wojewoda poznański Roger Raczyński (stoi na trybunie 4. z lewej), wojewoda śląski Michał Grażyński (stoi na trybunie 2. z lewej), generał Oswald Frank (stoi na lewo za gen. S. Hubickim), generał Sergiusz Zahorski (stoi na trybunie 1. z prawej), profesor Antoni Jakubski (stoi na trybunie za gen. S. Zahorskim), profesor Tadeusz Kurkiewicz (stoi na trybunie 3. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.