Przemówienie burmistrza Hajduk Wielkich Jana Grzbieli (z lewej) na uroczystości przyłączenia gminy Wielkie Hajduki do miasta Chorzowa, z prawej stoi prezydent Chorzowa Karol Grzesik.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.