Siedzą od lewej: wicepremier Kazimierz Bartel, marszałek Józef Piłsudski, prezydent RP Ignacy Mościcki, poseł Finlandii Prokope, minister spraw zagranicznych August Zaleski. Stoją od lewej: podpułkownik Aleksander Prystor, sekretarz Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Bartla por. Stanisław Zaćwilichowski, major Adolf Bielski, podpułkownik Józef Beck, ppłk szt. gen. Finlandii Konrand Ernst, rtm. Kazimierz Jurgielewicz (stoi za płk. Zahorskim), szef Gabinetu Wojskowego pułkownik Sergiusz Zahorski, NN, szef Kancelarii Cywilnej Bohdan Dzięciołowski, zastępca szefa Gabinetu Wojskowego podpułkownik Wojciech Fyda, attache wojskowy poselstwa Finlandii pułkownik Helsingins, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ Stefan Przeździecki, podpułkownik Tadeusz Schaetzel, adiutant prezydenta kapitan Tadeusz Nagórny.

Fotograafia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.