Na pierwszym planie od lewej widoczni laureaci nagród: naukowej prof. Czesław Witoszyński (przemawia), muzycznej Adam Wieniawski, literackiej Roman Kołoniecki i plastycznej Ignacy Łopieński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.