Prezydent Warszawy Stefan Starzyński (z lewej) z lauretami nagród. Widoczni: Pola Gojawiczyńska (nagroda literacka), Alfons Karny (nargoda artystyczna) (1. z prawej) i prof. Jan Łukasiewicz (nagroda naukowa).