Przemówienie prezesa Automobilklubu Polski wiceministra komunikacji Juliana Piaseckiego. Widoczni m.in.: inżynier Kazimierz Meyer (stoi w prezydium 1. z prawej), wiceprezes Automobiklubu Polski Janusz Regulski (stoi na prawo od J. Piaseckiego), ppłk Andrzej Meyer (stoi w prezydium 1. z lewej). Na pierwszym planie na stole zebrane nagrody.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego