Wojewoda poznański Adolf Bniński odznacza 5 zasłużonych oficerów Policji Państwowej.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.