Uczestnicy uroczystości w towarzystwie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (na pierwszym planie w środku). Widoczni także m.in.: rektor Politechniki Lwowskiej prof. Adolf Joszt (łańcuch na szyi), prorektor prof. Zygmunt Ciechanowski, prof. Kazimierz Zisper, prof. Antoni Plamitzer, prof. Alicja Dorabialska, prof. Marian Osiński, prof. Kazimierz Suchecki, prof. Kazimierz Bartel (na lewo od prezydenta RP), minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski, wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Józef Ujejski, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. Kazimierz Schally (na prawo za prezydentem Mościckim), zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP ppłk Stefan Czerwiński (w głębi z prawej, z wšsami), zastępca szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunt Skowroński (w okularach, z wąsami, na lewo od ppłk. Czerwińskiego), adiutanci prezydenta RP kapitan Józef Hartman (na prawo za gen. K. Schallym i kpt. Stefan Kryński (2. na lewo za prezydentem Mościckim).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego