Widoczni m.in. laureat państwowej nagrody muzycznej za 1934 rok kompozytor Piotr Maszyński (z laską), minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wacław Jędrzejewicz (6. z lewej), wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak (3. z prawej), pisarz Juliusz Kaden-Bandrowski (1. z lewej), kompozytor Eugeniusz Morawski (2. z lewej), kompozytor Piotr Rytel (8. z lewej), kompozytor Mateusz Gliński (5. z prawej), kompozytor Jan Maklakiewicz (3. z prawej), śpiewak Zygmunt Mossoczy (7. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.