Prezydent RP Ignacy Mościcki (x) w otoczeniu uczestników audiencji na Zamku Królewskim. Widoczni m.in.: minister sprawiedliwości Stanisław Car (pierwszy z lewej), biskup Aleksander Inoziemcow (drugi z lewej), adiutant prezydenta Mościckiego kapitan Bolesław Suszyński (na prawo za biskupem Aleksandrem), premier Walery Sławek (2), adiutanci prezydenta Mościckiego kapitan Zygmunt Gużewski (na lewo za premierem Sławkiem) i rotmistrz Wacław Calewski (na prawo za premierem Sławkiem), zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Wojciech Fyda (na prawo za prezydentem Mościckim), metropolita warszawsko-wołyński Dionizy Waledyński (w środku pierwszego rzędu, w białym kłobuku), dyrektor Departamentu Wyznań w Ministerstwie Wyznań Religijnych hrabia Franciszek Potocki (na prawo za metropolitą Dionizym), minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Sławomir Czerwiński (3), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Adam Lisiewicz (na prawo za ministrem Czerwińskim), arcybiskup wileński Teodozjusz Fieodosijew (na prawo od ministra Czerwińskiego), naczelnik Wydziału Wschodniego MSZ Tadeusz Hołówko (na prawo za arcybiskupem Teodozjuszem), minister spraw wewnętrznych Henryk Józewski (trzeci z prawej w pierwszym rzędzie), naczelnik Wydziału Narodowościowego w Departamencie Politycznym MSW Henryk Suchenek-Suchecki (na prawo za ministrem Józewskim), biskup Aleksy Gromadzki (pierwszy z prawej w pierwszym rzędzie), radca Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Michał Mościcki (pierwszy z prawej w drugim rzędzie).