Widoczni od lewej: Jarosław Abramow-Newerly, Włodzimierz Odojewski, Alina Perth-Grabowska, Janusz Krasiński, Jan Nowak Jeziorański, Wacław Pomorski, William Griffith, Wojciech Szczęsny-Kaczmarek.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.