Członkowie Zgromadzenia Narodowego po uroczystości zaprzysiężenia prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Widoczni m.in. poseł Karol Waligóra, senator Tadeusz Potworowski, poseł Tadeusz Żebracki, poseł Andrzej Lubomirski, poseł Jan Choiński-Dzieduszycki .

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.