Fragment uroczystości. Przemawia komisarz Rządu RP we Lwowie Otto Nadolski. Widoczni m.in.: generał Bolesław Popowicz (I rząd 4. z prawej), generał Waleria Czuma (I rząd 3. z prawej), wojewoda lwowski Wojciech Gołuchowski (z lewj trzyma melonik).

Fotografia wykonana przez zakład Marka Munza.