Marszałek Józef Piłsudski w towarzystwie generałów Wojska Polskiego - fotografia grupowa. Stoją na pierwszym planie od lewej: por. Jerzy Jabłonowski, gen. Daniel Konarzewski, marszałek Józef Piłsudski, gen. Lucjan Żeligowski, gen. Roman Górecki oraz gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (na lewo za marszałkiem), gen. Jakub Krzemieński (na prawo za marszałkiem), gen. Aleksander Litwinowicz (na prawo za gen. Żeligowskim), gen. Józef Olszyna-Wilczyński (na prawo za gen. Dreszerem), mjr Wojciech Fyda (w głębi, na lewo od nierozpoznanego mężczyzny w cywilnym ubraniu z wąsami), płk Sergiusz Zahorski (na lewo za gen. Konarzewskim), ppłk Jan Głogowski (na lewo za płk. Zahorskim), por. Michał Galiński (na prawo za płk. Głogowskim).