Prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki (2. z lewej) wręcza pamiątkowy album prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu w Kurzej Stopce znajdującej się w północno-wschodnim narożniku zamku królewskiego. Widoczni: wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (3. z prawej), wiceprezydenci Krakowa: Witold Ostrowski (2. z prawej), Stanisław Klimecki (1. z prawej), Ignacy Landau (1. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.