W uroczytstości wzięli udział członkowie rządu RP, członkowie korpusu dyplomatycznego i stronnictw parlamentarnych. Przy stole prezydialnym od lewej widoczni m. in. : prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński, minister skarbu Jan Piłsudski, ambasador Francji w Polsce Jules Laroche, pan Aleksander Lednicki, senator Ives Le Trocquer, wiceminister Józef Beck (przemawia) i generał Roman Górecki (z prawej pod ścianą).