Wyprowadzenie trumny z Katedry Westminsterskiej. Widoczni m.in.: gen. Stanisław Ujejski, wiceadmirał Jerzy Świrski, gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski, gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, gen. Rudolf Niemira, gen. Janusz Głuchowski, gen. Bronisław Regulski, gen. Karol Masny.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.