Warta honorowa przy trumnie ze zwłokami Władysława Broniewskiego w Sali Kolumnowej pałacu Prymasowskiego. Przy trumnie stoją od lewej: Władysław Gomułka, Aleksander Zawadzki, Edward Ochab

Fotografia Zbigniewa Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.