Warta honorowa przy trumnie ze zwłokami Władysława Broniewskiego w Sali Kolumnowej pałacu Prymasowskiego. Przy trumnie stoją od prawej: Edward Ochab, Aleksander Zawadzki, Józef Cyrankiewicz, Władysław Gomułka.

Fotografia Zbyszka Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.