Generał Józef Zając wpisuje się do księgi pamiątkowej wyłożonej przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.