Symboliczny pogrzeb oficerów byłej 2 Brygady Legionów Polskich: podpułkownika Bogusława Szula, majora Władysława Gniadego i kapitana Rudolfa Brandysa poległych w okresie walk o niepodległość w kościele garnizonowym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. Widoczni m.in.: premier Aleksander Prystor (I rząd 1. z prawej), minister przemysłu i handlu Ferdynand Zarzycki (II rząd 1. z prawej), wiceminister pracy i opieki społecznej Eugeniusz Piestrzyński (I rząd 4. z prawej), kontradmirał Jerzy Świrski, generał Jakub Krzemieński, generał Aleksander Osiński, generał Andrzej Galica, generał Roman Górecki, generał Walerian Czuma, weteran Franciszek Stankiewicz. W głębi widoczni także m.in.: szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski i mjr Władysław Dunin-Wąsowicz.