Prezydium uroczystej akademii w sali Rady Miejskiej. Siedzą od lewej: Ignacy Matuszewski, podpułkownik Kamocki, dyrektor Wydziału Wschodniego Departamentu Polityczno-Ekonomicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tadeusz Schaetzel, minister spraw zagranicznych Józef Beck, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego generał Roman Górecki, generał Tadeusz Malinowski.