Oddział policji w defiladzie. Na trybunie widoczni od lewej: dowódca 23. Dywizji Piechoty gen. Józef Zając, marszałek sejmu śląskiego Konstanty Wolny, biskup śląski Stanisław Adamski, wojewoda śląski Michał Grażyński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.