Przedstawiciele władz podczas defilady. W 1. rzędzie od prawej: dowódca Okręgu Korpusu VII Poznań gen. Kazimierz Dzierżanowski, wojewoda poznański Piotr Dunin-Borkowski, sufragan poznański bp Karol Radoński, prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Jan Zakrzewski. Widoczni także m.in. gen. Kazimierz Raszewski (1. z prawej), prezydent miasta Cyryl Ratajski (stoi na jezdni 1. z prawej), szef sztabu Okręgu Korpusu VII Poznań ppłk Janusz Dżugay (w 2. rzędzie 2. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.