Przedstawiciele władz podczas mszy polowej. Od lewej widoczni: 3. gen. Stanisław Burhardt-Bukacki, 4. kmdr Józef Unrug, 5. płk Roman Abraham.