Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (na pierwszym planie z lewej) przed teatrem. Widoczni także m.in.: członek Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska Kajetan Dzierżykraj-Morawski (najwyższy, w cylindrze, w okularach), wojewoda poznański Roger Raczyński (na lewo za Dzierżykraj-Morawskim), prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Roman Górecki (stoi przed Dzierżykraj-Morawskim).