Pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie przemawia działacz społeczny Henryk Pachoński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.