Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego opuszcza gmach Collegium Novum udając się na Wawel. Widoczny m.in.: profesor Władysław Szafer (idzie 3. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.