Trybuna honorowa na ulicy Mariackiej w czasie defilady. Na trybunie stoją m.in.: biskup Stanisław Adamski (4. z lewej), biskup polowy WP Józef Gawlina (6. z lewej), wojewoda śląski Michał Grażyński (5. z lewej) i marszałek Sejmu Śląskiego Konstanty Wolny (3. z lewej). Przed trybuną siedzą dziewczynki w strojach regionalnych.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.