Członkowie komitetu organizacyjnego obchodów z Aleksandrą Piłsudską. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni: 1. prof. Julian Szymański, 2. pisarz Wacław Sieroszewski, 3. adw. Michał Wyrostek, 4. senator Ludwik Evert. W drugim rzędzie od lewej widoczni: 1. były senator Jan Rogowicz, 2. wiceprezydent Warszawy Ryszard Błędowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego