Grupa uczestników uroczystości dekoracji ociemniałych weteranów Krzyżami Zasługi. WIdoczni: 1. gen. Roman Górecki, 2. wojewoda lwowski Wojciech Gołuchowski, 3. gen. Bolesław Popowicz, 4. prezes Fidac'u Józef Granier, 5. ppłk Karol Baczyński, 6. mjr Edwin Wagner, 7. por. Stanisław Kłak, 8. mjr Jan Ludyga-Laskowski.