Fragment uroczystości pod pomnikiem. 3. z prawej stoi Edward Gierek.

Fotografia Zbigniewa Sziemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.