Przedstawiciele rządu polskiego i członkowie Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej z Józefem Piłsudskim (siedzi 6. z prawej). Widoczni: generał Lucjan Żeligowski (siedzi 5. z prawej), generał Stefan Mokrzecki (siedzi 3. z prawej), kapitan Aleksander Prystor (stoi 1. z prawej), generał Jan Rządkowski, Aleksander Meysztowicz, Witold Abramowicz, premier Antoni Ponikowski (siedzi 7. z lewej), minister spraw wewnętrznych Antoni Kamieński, minister pracy i opieki społecznej Ludwik Darowski, minister zdrowia publicznego Witold Chodźko.

Fotografia Jana Bułhaka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.